Regulamin Apartamentowy i Depozytowy

REGULAMIN APARTAMENTÓW AURORA POLAND INC.
§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin Apartamentów oraz Regulamin Depozytowy obowiązują na terenie Apartamentów Aurora Poland INC. I obejmują wszystkich osób w nich przebywających.
2) Wynajmujący pokoje zwane jest w trakcie części części „Apartamentem”, obok najemca pokoju „Gościem”.
3) Opiekunem Gościa jest pracownik firmy Aurora Poland INC.
4 Regulamin apartamentu określa zasady świadczenia usług, obejmuje i przebywa na terenie Dokonując w / w operacji Gość obejmującej, skorzystania z połączenia i pełnego akceptuję warunki użycia i zobowiązuje się do ich użycia.
5 Regulamin Apartament oraz Regulamin Depozytowy jest dostępny w kadym apartamencie, w teczce rezerwacji w każdym pokoju oraz na stronie internetowej Hotelu www.myaurora.pl.

§2 DOBA APARTAMENTOWA

1. Apartament, wynajmowany jest na doby.
2) Doba apartamentowa zastosuj się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia
3) Jeśli Gość nie określa czasu pobytu w momencie najmu pokoju, oferuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4 Prośbę o przedłużenie doby apartamentowej Gość należy zgłosić ustnie, telefonicznie lub mailowo, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącym się pobyt. Apartament może nie uwzględniać życzenia przedłużenia pobytu w przypadku korzystania z wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie podlega obowiązkowemu obowiązkowi użycia.
5 Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Apartamencie w przypadku, gdy nie obowiązują wcześniejsze płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Przedłużenie doby apartamentowej wersji się z obsługą połączeń. W okresie tzw. „Sezon wysoki” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Dostępne informacje o opłatach zawartych z przedłużeniem doby uzyskane Państwo pod adresem e-mail aurora.myapartment@gmail.com (prosime wysałać zapytanie o treści „przedłużenie doby”).

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Rezerwacji można dokonać przez internet, telefonicznie dzwoniąc pod nr podany na stronie www lub osobiście w siedzibie firmy dostępnej na stronie.
2) Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymana drogą mailową umowy wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje dotyczące do zamrożenia środków na 14 dni do rezerwacji. W przypadku rezerwacji na 1 dzień kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
3) Jeśli nie ma wpływu na konto bankowe apartamentu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpływu na później, Apartament zastrzega sobie prawo do sprzedaży apartamentu innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Apartament rezerwacji. W przypadku upływu terminu 14 dni do zakupu, Apartament pobiera pełną opłatę rezerwacyjną.
4 Po zaksięgowaniu zadania na podstawie bankowego Apartamentu, Gość otrzyma drogą mailową umowę gwarantowanej rezerwacji.
5 W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji
• na ponad 14 dni przed uwzględnieniem pobytu - Apartament obejmujący liczbę równorzędną zadatkowi,
• na 14 dni przed uwzględnieniem pobytu - Apartament zawierający 0% wartości kwoty równorzędnej zadatkowi.
6. W przypadku rezerwacji w czasie za krótki na dokonanie operacji bankowych obejmuje z wpłatą zadatku, przed datą planowanego wyboru:
• korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać obowiązkowemu warunkowemu anulacji rezerwacji,
• Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji kart płatniczych lub pobrać z niej środki w wysokości jednej doby, traktując tę płatność jako zadatek.
7 Podstawa do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownika dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
8 Gość apartamentu nie może zostać wykorzystany, a jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
9 Osoby niezarejestrowane w Apartamencie mogą gościć, na zaproszenie Gościa apartamentu, przebywać w Apartamencie od 7:00 do 22:00.
10 Apartament może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas korzystania z pobytu rażąco naruszył regulaminowy apartamentowy wyrządzający szkodę w mieniu apartamentu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, dostępny apartamentu lub innych osób przebywających w apartamencie, albo tez w inny sposób zameldowany pobyt pobyt gości lub korzystania z Apartamentu.
11 Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania warunków.
12 Apartament zastrzega sobie prawo do preautoryzacji kart płatniczych lub pobiera opłaty za cały pobyt podczas porównania operacji rejestracyjnych.
13 Dodatkowe opłaty za pobyt, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
14 W przypadku opuszczenia przez Gościa Apartamentu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
15. W przypadku nieprzybycia Gościa do Apartamentu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Apartament nie dotyczy kwoty wpłaconego zadatku.

§ 4 USŁUGI

1. Apartament świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości zapytań Państwa i jak zareagować na ich zgłoszenie na stronie www, co umożliwia obsługę Apartamentu niezwłocznej reakcji.
2) Apartament ma obowiązek zapewnić:
• warunki do całkowitego i nieskrępowanego wypoczynku,
• bezpieczeństwo pobytu oraz danych osobowych,
• profesjonalna i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Apartament,
• sprzątanie Apartamenty i usługi serwisowe naprawione urządzenia przed przyjazdem Gościa, a jego obecność tylko gdy wyrazić takie żądanie,
• zmiana Apartamentu w zakresie posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w Apartamencie usterki nie muszą być dostępne.
3) Na żądanie Gościa Apartament świadczy nie przekazane oferty usługi:
• udzielane informacje obejmują z pobytuem i podróżą,
• budzenie o wyznaczonej godzinie,
• pliki do pobrania żelazka i deski do obsługi tylko w miejscu do tego wyznaczonego.
4 Na żądanie Gościa Apartamentu świadczy odpłatnie następujące usługi:
• obsługa hotelowa,
• skanowanie i drukowanie dokumentów,
• wypożyczalnia łóżek dziecięcego,
• wypożyczalnia rowerów.
• Taxi do iz lotniska
• Wczesne / późne zameldowanie / wymeldowanie
• Przechowalnia transportu
• Wycieczki City Tours dostępne na stronie www.myaurora.pl

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTU

1. Apartament podlegający odpowiedzialności za utratę lub uwzględnienie rzeczy przekazanych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie uwzględnienia art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2) Gość apartamentu powinien zawiadomić usługę o wystąpieniu szkody wynikającej z jej uznania.
3) Apartament nie podlega zestawieniu z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, kosztów lub zniszczenia zestawu kosztów, kosztów lub opcji wartości naukowej lub artystycznej, obejmuje przedmioty, które nie zostały wprowadzone do depozytu i opakowań w sejfach Apartamentowych.
4 W przypadku utraty danych, o których mowa powyżej, odszkodowań i odszkodowań sumy ustalone zgodnie z rozszerzeniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Apartament zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Apartamentowy zbiór o dużych wartościach, znaczących wielkościach, obiektach zagrażających bezpieczeństwu oraz obiektach wielkogabarytowych, których nie można użyć w sejfach.
5 Apartament nie podlega rozkładowi i rozkładowi samochodu lub inny pojazd należący do Gościa.
6. Apartament nie podlega zestawieniu dla przedmiotów pozostawionych w pojeździe przeznaczonym do tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu apartamentowym, czy poza terenem Apartamentu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCA

1. Dzieci poniżej 12 lat życia objęte są na terenie Apartamentu pod zasięgiem nadzoru opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2) Gość apartamentu z pełną odpowiedzialnością materiałową do obsługi funkcji lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartament, powstałe z jego winy lub z winami odwiedz go Go.
3) Apartament zastrzega sobie prawo do korzystania z karty płatniczej Gościa za wyrządzeniem szkody stwierdzonej po jego wyjeździe, w przypadku ewentualnych danych karty, ma prawo do zastosowania w Gościa o finansowym odszkodowaniu.
4 Z chwilą uwzględnienia określonych usterek lub połączeń w apartamencie, Gość jest poinformowany i tym razem Aurora Polska sc lub obsługa Gosci
5 W przypadku zastosowania oferty, Apartament może odmówić usług usług Gościowi, który je narusza. Gość jest obowiązkowy do niezwłocznego zastosowania się do żądania Apartamentu, uregulowania opłat za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz opuszczenia Apartamentu.
6. Na terenie Apartamentu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscami do tego wyznaczonych lub wskazanych przez usługę Apartamentu.
7 Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament należy każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć światło, zakręcić krany i zamknąć drzwi.
8 Apartamentu oferowane ustawowe prawo zastawu na rzecz wniesionych przez Gościa do Apartamentu, w przypadku, gdy są dostępne lub nieuregulowane opłaty za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżające Gościa, wybrane odesłane na koszt pobytu na wskazany adres do 7 dni roboczych.
2) W przypadku nieotrzymania od Gościa dostępnych relacji odesłania pozostawionych rzeczy, Apartament przechowuje przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdzie jedna na własność Apartamentu. Artykuły spożywcze będą dostępne przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

1. W Apartamencie objętym ochroną ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia objętego.
2) Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentu nieobsługiwanego spokojnego pobytu innych Gości. Apartament może odmówić obsługi usług osobie, który narusza tę zasadę.
§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju przy użyciu otwartego ognia np. świeczek, używane żelazek, elektryczne inne urządzenia nie stanowiące wyposażenia Apartamentu.
2) W Apartamencie ogólnym całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie zastosowania zakazu Gość należy obciążony kosztami odświeżenia Apartamentu. W przypadku zastosowania systemu DSO i wyboru straży pożarnej Gość również obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
3) W Apartamencie objętym całkowitym zakazem użytkowania i zażywieniem zakazanych uprawnień dotyczących środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt, że został zgłoszony na polisę i Gość będzie musiał się opuścić Apartament bez prawa do rozliczania kosztów z skrócenia pobytu w Apartamencie.
4 W Apartamencie nie można udostępnić zestawu danych tj. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
5 Dostęp do każdego Apartamentu jest za pomocą kluczy lub kodu do dzwi elektronicznych. Zagubienie kluczy odczytywanych z jednorazowych opłat w wysokości 350 zł.
6. Gość podlega zatwierdzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez Aurora Poland sc z siedzibą w Krakowie ul. Opolska 12b lok.4, dla potrzeb obsługi do realizacji pobytu Gościa w Apartamentu, Oferty przez Gościa z usługami świadczonymi przez Apartament. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7 Zakazuje się częścią na terenie Apartamentu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
8 Zabrania się nadmiernym hałasem na terenie Apartamentu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, stosowania innych funkcji, przeszkód, szkicowania i irytujących gości Apartamentu.
9 Gościom nie wolno wprowadzać zmian w Apartamencie, jego wyposażeniu poza nieznacznie przestawiać meble i urządzenia, nie naruszając przy tym ich funkcji i bezpieczeństwa Gości.
10 Wszelkie reklamy dotyczące okresu podlegającego składaniu do kierownictwa Apartamentu pisemnego na adres e-mail: aurora.myapartment@gmail.com
11 Sądem do rozstrzygania sporów między Gościem a Apartamentem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aurora Poland INC.


APARTAMENTY AURORA POLAND INC 
REGULACJE DEPOZYTOWE

§1
Niniejszy dokument odwołuję się do procedur zabezpieczeń finansowych mających na celu utrzymanie płynności świadczenia usług w obiektach prowadzonych przez firmę Aurora Poland INC zwanną dalej Wynajmującym
Obejmuje on wyłącznie czas wynajmu apartamentu poprzez osoby odwiedzające zwane dalej Gośćmi.

§2

Depozyt jest formą zabezpieczenia ewentualnych szkód powstałych podczas pobytu Gości w Apartramentach zarządzanych przez Wynajmującego.

§3

W wypadku wystąpienia szkód depozyt jest rozliczany w sposób następujący:
1. Uszkodzenia strukur apartamentu(tj. ściany, podłogi, okna, drzwi)
a) Trwałe 100%
b) Nietrwałe 50%
2. Uszkodzenia powierzchni szklanych (tj. szyby, lustra, elementy kabiny prysznicowej, blaty szklane) 100%
3. Uszkodzenia mebli 100%
4. Uszkodzenia urządzeń elektrycznych 100%
5. Naruszenie zakazu palenia 100%
6. Koszty pralni lub czyszczenia w przypadku nadmiernego zabrudzenia bedącego nie właściwego użytkowania 50%
  • Firma pobiera tylko podstawowa oplate za sprzatanie i zawiera ona minimalny czas jaki jest potrzebny dla serwisowania apartmantu. Prosimy gosci o pozostawienie apartmanetu w takim samym stanie w jakim zastali go w dzien przyjazdu. 
7. Utrata kluczy podlega kwocie sztywnej 350 złotych

§4

W przypadku kiedy uszkodzenie przekracza wysokość depozytu, Gość zostanie obciążony kwotą należną według kosztorysu.